VRAŽJE I RIBLJE JEZERO NA DURMITORU. STEĆCI.

VRAŽJE I RIBLJE JEZERO NA DURMITORU. STEĆCI.

 

Stećci ili monumentalni srednjovekovni spomenici kriju očaravajuću mistiku i sudbine onih koji počivaju ispod tih nadgrobnih ploča.

A. Bzdušok | 13.03.2020.

Nakon penjačke turno akcije ovog puta na Durmitoru i vrhu Šljeme, odlučili smo da posetimo lokalitet Grčkog groblja, formacije Bogumilskih stećaka koji su nedaleko od skijališta Savin Kuk.

Nakon penjačke turno akcije ovog puta na Durmitoru i vrhu Šljeme, odlučili smo da posetimo lokalitet Grčkog groblja, formacije Bogumilskih stećaka koji su nedaleko od skijališta Savin Kuk.

Istoričari veruju da su ove nadgrobne kamene spomenike izrađivala kmetska društva za svoje gospodare u periodu od 12 do 16 veka, a sami živopisni crteži koje krase ove spomenike govore i po neku reč o onome ko je mogao biti i sahranjen.

Ornamentski reljefi uklesani u kamenu od strane kreativnih majstora poseduju niz različitih simbola, crteža meseca i sunca, elemenata oružja, lukova i strela, divljih životinja i krsteva.

Ornamentski reljefi uklesani u kamenu od strane kreativnih majstora poseduju niz različitih simbola, crteža meseca i sunca, elemenata oružja, lukova i strela, divljih životinja i krsteva.
Ornamentski reljefi uklesani u kamenu od strane kreativnih majstora poseduju niz različitih simbola, crteža meseca i sunca, elemenata oružja, lukova i strela, divljih životinja i krsteva.
Ornamentski reljefi uklesani u kamenu od strane kreativnih majstora poseduju niz različitih simbola, crteža meseca i sunca, elemenata oružja, lukova i strela, divljih životinja i krsteva.

Svi ovi simboli obeležavaju nekada ovozemaljski život pokojnika u čiju čast je podignut simboličan  nadgrobni spomenik i obeležje.

Vekovima ovi kameni relikviji odolevaju uticaju vetrova, kiši, snegovima ali i onima koji su u potrazi za eventualno zakopanim blagom ili vrednim nakitima.

Vekovima ovi kameni relikviji odolevaju uticaju vetrova, kiši, snegovima ali i onima koji su u potrazi za eventualno zakopanim blagom ili vrednim nakitima.
Vekovima ovi kameni relikviji odolevaju uticaju vetrova, kiši, snegovima ali i onima koji su u potrazi za eventualno zakopanim blagom ili vrednim nakitima.
Vekovima ovi kameni relikviji odolevaju uticaju vetrova, kiši, snegovima ali i onima koji su u potrazi za eventualno zakopanim blagom ili vrednim nakitima.
Vekovima ovi kameni relikviji odolevaju uticaju vetrova, kiši, snegovima ali i onima koji su u potrazi za eventualno zakopanim blagom ili vrednim nakitima.

Dokazano je i da se ispod spomenika vrlo često i ne nalaze kosti pokojnika i da je veliki broj takozvanih kenotafa ( samo spomenika ) a da je pravi grob i telo pokapano na drugom mestu a da su ovi spomenici ostala kao neki spoj materijalnog i duhovnog sveta u znaku sećanja na nečiji istaknutiji život kojoj je pridodat značaj.

Vekovima ovi kameni relikviji odolevaju uticaju vetrova, kiši, snegovima ali i onima koji su u potrazi za eventualno zakopanim blagom ili vrednim nakitima.
Vekovima ovi kameni relikviji odolevaju uticaju vetrova, kiši, snegovima ali i onima koji su u potrazi za eventualno zakopanim blagom ili vrednim nakitima.
Vekovima ovi kameni relikviji odolevaju uticaju vetrova, kiši, snegovima ali i onima koji su u potrazi za eventualno zakopanim blagom ili vrednim nakitima.
Vekovima ovi kameni relikviji odolevaju uticaju vetrova, kiši, snegovima ali i onima koji su u potrazi za eventualno zakopanim blagom ili vrednim nakitima.

Na putu ka Nikšiću iz pravca Žabljaka nalazi se nekropola na uzvišenju u neposrednoj blizini Ribljeg jezera koje se ogleda u masiv tog trenutka snegom pokrivenih vrhova Durmitora. 

Na putu ka Nikšiću iz pravca Žabljaka nalazi se nekropola na uzvišenju u neposrednoj blizini Ribljeg jezera koje se ogleda u masiv tog trenutka snegom pokrivenih vrhova Durmitora. 
Vražje jezero
Vražje jezero
Vražje jezero
Vražje jezero

U nastavku karavanskog puta koji je nekada spajao istorijsko utvrđenje Onogost (kasnije Nikšić )  i Taslidžu nekada Osmansko sedište Sandžaka ( današnja Pljevlja) smešteno je na Drobnjačkoj visoravni Vražje jezero na nadmorskoj visini 1411 m .

U nastavku karavanskog puta koji je nekada spajao istorijsko utvrđenje Onogost (kasnije Nikšić )  i Taslidžu nekada Osmansko sedište Sandžaka ( današnja Pljevlja) smešteno je na Drobnjačkoj visoravni Vražje jezero na nadmorskoj visini 1411 m .

Ime ovog planinskog jezera počiva po staroj legendi u kojem se spominju krilati konji crvene boje sa vatrenim plamenom iz nozdrva. Izolovanost ovog jezera zaista budi simboličnu maštovitost i strahopoštovanje a hladna voda čak i u letnjim mesecima očekuje posebno pribranost u euforiji prilikom kupanja u njemu.

Na području Durmitora nalaze se dve lokacije stećaka i to Grčko groblje kod Ribljeg jezera i Žugića bare.

Aleksandar Bzdušok
Aleksandar Bzdušok
Avanturista, istraživač izgubljenih i pronađenih sećanja

Članci iz istih kategorija:

0 Comments

Pin It on Pinterest

Share This