TRESKAVICA. ĐOKIN TORANJ I PLANINSKA LEPOTICA

TRESKAVICA. ĐOKIN TORANJ I PLANINSKA LEPOTICA

Treskavica je planinski masiv koji pripada dinarskim planinama, velikim delom je na teritoriji RS a manjim na teritoriji Federaciji BiH.

A. Bzdušok | 12.11.2021.

Na samo 30 km od Sarajeva magistralnim putem M18 nakon Trnova nalazi se selo Turovi koji su i polazna tačka ka planinarskom domu Runolist.

TRESKAVICA. ĐOKIN TORANJ I PLANINSKA LEPOTICA
TRESKAVICA. ĐOKIN TORANJ I PLANINSKA LEPOTICA

Potresna  sudbina prelepih krajeva u BiH nakon ratova koji nikom nije doneo dugotrajnije blagostanje, uticao je da se ovaj biser sa 16 ledničkih jezera zapostavi i da pored naših domaćih ljubitelja prirode, dolaze i jedinstveni stranci da uživaju u ovim predelima.

Planinski masiv Treskavica je dobio po svojim zemljotresima i kao poistovećenje čestog treskanja i pomeranja tla. Penjanje do doma je posle velikih kiša i poplava bilo po kamenitom poplavljenom i razrovanom makadamskom putu, preko kojeg bar nedelju dana niko nije prolazio motornim vozilom.

Na prelepoj lokaciji nalazi se planinarski dom Sustavac neposredno kraj Hrasničkog potoka na proplanku.

Nakon sledećeg malog predaha u planinarskom domu Runolist sa domaćinom Milovanom Klepićem uz čašu čaja dogovaramo današnju večeru u prijatnoj atmosferi.

Obilazak vodopada Skok kroz šumu ne predstavlja veliki napor i u potpunosti se isplati da se u jutarnjim satima dobro umijete u ledenim kapljicama ovog impozantnog gorostasa od 40 metara.

Obilazak vodopada Skok kroz šumu ne predstavlja veliki napor i u potpunosti se isplati da se u jutarnjim satima dobro umijete u ledenim kapljicama ovog impozantnog gorostasa od 40 metara.

Obilazak vodopada Skok kroz šumu ne predstavlja veliki napor i u potpunosti se isplati da se u jutarnjim satima dobro umijete u ledenim kapljicama ovog impozantnog gorostasa od 40 metara.

Obilazak vodopada Skok kroz šumu ne predstavlja veliki napor i u potpunosti se isplati da se u jutarnjim satima dobro umijete u ledenim kapljicama ovog impozantnog gorostasa od 40 metara.

 Nakon mešane četinarsko-listopadne šume izlazi se na proplanak koji je prekriven klekama i borovnjacima i koji vodi ka Velikom jezeru sa pogledom na vrh Treskavice.

 Nakon mešane četinarsko-listopadne šume izlazi se na proplanak koji je prekriven klekama i borovnjacima i koji vodi ka Velikom jezeru sa pogledom na vrh Treskavice.

 Nakon mešane četinarsko-listopadne šume izlazi se na proplanak koji je prekriven klekama i borovnjacima i koji vodi ka Velikom jezeru sa pogledom na vrh Treskavice.

 Nakon mešane četinarsko-listopadne šume izlazi se na proplanak koji je prekriven klekama i borovnjacima i koji vodi ka Velikom jezeru sa pogledom na vrh Treskavice.

Tanka ledena pokorica koja se reflektovala sa jezera prizor ovog planinskog bisera činila je još bajkovitijim.

Tanka ledena pokorica koja se reflektovala sa jezera prizor ovog planinskog bisera činila je još bajkovitijim.

Tanka ledena pokorica koja se reflektovala sa jezera prizor ovog planinskog bisera činila je još bajkovitijim.

Greben Treskavice je dužine oko 18 km u smeru severozapad-jugoistok a u širini se prostire čak na 14 km okružen masivima Jahorine, Bjelašnice , Visočice i Lelije.

Greben Treskavice je dužine oko 18 km u smeru severozapad-jugoistok a u širini se prostire čak na 14 km okružen masivima Jahorine, Bjelašnice , Visočice i Lelije.

Greben Treskavice je dužine oko 18 km u smeru severozapad-jugoistok a u širini se prostire čak na 14 km okružen masivima Jahorine, Bjelašnice , Visočice i Lelije.

Greben Treskavice je dužine oko 18 km u smeru severozapad-jugoistok a u širini se prostire čak na 14 km okružen masivima Jahorine, Bjelašnice , Visočice i Lelije.

Greben Treskavice je dužine oko 18 km u smeru severozapad-jugoistok a u širini se prostire čak na 14 km okružen masivima Jahorine, Bjelašnice , Visočice i Lelije.

Greben Treskavice je dužine oko 18 km u smeru severozapad-jugoistok a u širini se prostire čak na 14 km okružen masivima Jahorine, Bjelašnice , Visočice i Lelije.

Greben Treskavice je dužine oko 18 km u smeru severozapad-jugoistok a u širini se prostire čak na 14 km okružen masivima Jahorine, Bjelašnice , Visočice i Lelije.

Na Treskavici se nalazi 7 vrhova koji su viši od 2000 metara nadmorske visini a najviši vrh ima tri naziva i to Mala Ćaba kao najstariji naziv, neki ga zovu Paklijaš a meni je najsimpatičniji naziv Đokin toranj po planinaru Đoki Petroviću i po njegovom skloništu od kojih su ostala samo metalna vrata.

Na Treskavici se nalazi 7 vrhova koji su viši od 2000 metara nadmorske visini a najviši vrh ima tri naziva i to Mala Ćaba kao najstariji naziv, neki ga zovu Paklijaš a meni je najsimpatičniji naziv Đokin toranj po planinaru Đoki Petroviću i po njegovom skloništu od kojih su ostala samo metalna vrata.

Na Treskavici se nalazi 7 vrhova koji su viši od 2000 metara nadmorske visini a najviši vrh ima tri naziva i to Mala Ćaba kao najstariji naziv, neki ga zovu Paklijaš a meni je najsimpatičniji naziv Đokin toranj po planinaru Đoki Petroviću i po njegovom skloništu od kojih su ostala samo metalna vrata.

Na Treskavici se nalazi 7 vrhova koji su viši od 2000 metara nadmorske visini a najviši vrh ima tri naziva i to Mala Ćaba kao najstariji naziv, neki ga zovu Paklijaš a meni je najsimpatičniji naziv Đokin toranj po planinaru Đoki Petroviću i po njegovom skloništu od kojih su ostala samo metalna vrata.

Na Treskavici se nalazi 7 vrhova koji su viši od 2000 metara nadmorske visini a najviši vrh ima tri naziva i to Mala Ćaba kao najstariji naziv, neki ga zovu Paklijaš a meni je najsimpatičniji naziv Đokin toranj po planinaru Đoki Petroviću i po njegovom skloništu od kojih su ostala samo metalna vrata.

Sa samog vrha pruža se impresivni pogled ka okolnim planinama : Jahorina, Trebević, Visočica, Bjelašnica, Velež pa i Durmitor, Maglić, Volujak sa pitomijom udolinom pod nazivom Gvozno.

Sa samog vrha pruža se impresivni pogled ka okolnim planinama : Jahorina, Trebević, Visočica, Bjelašnica, Velež pa i Durmitor, Maglić, Volujak sa pitomijom udolinom pod nazivom Gvozno.

Sa samog vrha pruža se impresivni pogled ka okolnim planinama : Jahorina, Trebević, Visočica, Bjelašnica, Velež pa i Durmitor, Maglić, Volujak sa pitomijom udolinom pod nazivom Gvozno.

Sa samog vrha pruža se impresivni pogled ka okolnim planinama : Jahorina, Trebević, Visočica, Bjelašnica, Velež pa i Durmitor, Maglić, Volujak sa pitomijom udolinom pod nazivom Gvozno.

Sa samog vrha pruža se impresivni pogled ka okolnim planinama : Jahorina, Trebević, Visočica, Bjelašnica, Velež pa i Durmitor, Maglić, Volujak sa pitomijom udolinom pod nazivom Gvozno.

Sa samog vrha pruža se impresivni pogled ka okolnim planinama : Jahorina, Trebević, Visočica, Bjelašnica, Velež pa i Durmitor, Maglić, Volujak sa pitomijom udolinom pod nazivom Gvozno.

Sa samog vrha pruža se impresivni pogled ka okolnim planinama : Jahorina, Trebević, Visočica, Bjelašnica, Velež pa i Durmitor, Maglić, Volujak sa pitomijom udolinom pod nazivom Gvozno.

Sa samog vrha pruža se impresivni pogled ka okolnim planinama : Jahorina, Trebević, Visočica, Bjelašnica, Velež pa i Durmitor, Maglić, Volujak sa pitomijom udolinom pod nazivom Gvozno.

Sa samog vrha pruža se impresivni pogled ka okolnim planinama : Jahorina, Trebević, Visočica, Bjelašnica, Velež pa i Durmitor, Maglić, Volujak sa pitomijom udolinom pod nazivom Gvozno.

Mnoštvo planinskih pitkih izvora omogućuje da se na ovakav planinski izlet može krenuti sa bidonom vode, a zvučni izvori sa Treskavice su reka Željeznice, Ljute, Bijele i Rakitnice.

Mnoštvo planinskih pitkih izvora omogućuje da se na ovakav planinski izlet može krenuti sa bidonom vode, a zvučni izvori sa Treskavice su reka Željeznice, Ljute, Bijele i Rakitnice.

Pored Velikog jezera kraj kojeg smo uživali na suncu posebno plene i ostala glacijalna jezera koja se nalaze iznad 1500 metara kao Crno, Bijelo, Platno i Malo jezero. 

Treskavica je potpuno impresivna i to od surovog hercegovačkog krša sa golim stenama pa do pitome vegetacije uz obilje borovnica kraj staklenih površina ledničkih jezera.

Pored pristupa preko Turova postoje i dva alternativna, jedan preko planinarskog doma „Vrela”, sa područja  Tušila, u naselju Sinanovići, a drugi iz sela Rakitnica, preko Baletinih voda.

Pored pristupa preko Turova postoje i dva alternativna, jedan preko planinarskog doma „Vrela”, sa područja  Tušila, u naselju Sinanovići, a drugi iz sela Rakitnica, preko Baletinih voda.

Svi pristupi su markirani sve do vrha na Treskavici i bezbedni što se tiče mina, i ne treba da vas puno uzbuđuju table sa natpisima za opasnost, najbolje je kretati se normalnim i utabanim stazama.

Aleksandar Bzdušok
Aleksandar Bzdušok
Avanturista, istraživač izgubljenih i pronađenih sećanja

Članci iz istih kategorija:

0 Comments

Pin It on Pinterest

Share This