PRERAST SAMAR. KUČAJ. DUBAŠNICA.

Prateći tok reke potpuno je uživanje biti u netaknutoj prirodi isprepletano brojnim preprekama koje smo zaobilazili prelazivši sa desne ma levu stranu obale.

Aleksandar Bzdušok 20 april 2022

Na samo 35 km od Bora i Borskog jezera, u šumi Homoljskih planina i južnog Kučaja nalazi se retki prirodni fenomen u vidu prirodne kamene kapije.

Ova kamena formacija imena Samar premošćuje dve obale rečice Prerast i redak je geomorfološki fenomen.

Prerast Samar u Kučaju

Mikro avanturu započeli smo uzvodno kroz kanjon rečice Prerast. Preskakavši busenje niske trave i zaostalo nagomilano lišće, pazili smo na uspešno sakriveno glatko kamenje koje se na nekim mestima strateški tako formiralo da smo se ozbiljno saplitali i upadali od zimus zaostala jezerca i barice.

Prateći tok reke potpuno je uživanje biti u netaknutoj prirodi isprepletano brojnim preprekama koje smo zaobilazili prelazivši sa desne ma levu stranu obale.

Prerast Samar prirodni kameni most

Sa punim ustima lišća medveđeg luka poznatijeg kao sremčica, dočekao sam kamenitu lučnu formaciju. Na desnom stubu je jasno vidljiva pećina do koje se lako pristupa uz nekoliko metara klizavim lišćem prekrivenom stazom.

Ovaj elegantan kameni luk je zaovstavština pećinskog kompleksa kroz čije je hodnike i dvorane nekada proticala i ponirala reka koja je dubila krečnjačke stene i ostavila trag u rascepu klisure.

Vrlo blizu na samom stubu kamenog luka nalazi se manja pećina a nedaleko još jedna koja je mnogo veća.

Aleksandar Bzdušok
Aleksandar Bzdušok
Avanturista, istraživač izgubljenih i pronađenih sećanja

Članci iz istih kategorija:

0 Comments

Pin It on Pinterest

Share This