MORAČKE PLANINE. LUKAVICA. KAPETANOVO JEZERO

U odrazu krečnjačkih stena planine Lukavica koja pripada Moračkim planinama istočno od Nikšića na samoj granici između opština Nikšić i Kolašin, smešteno je bistro i zeleno Kapetanovo jezero.

A. Bzdušok | 10.09.2021.

U Crnoj Gori uz Kapetanovog jezera veći deo jezera je nastalo ledničkim aktivnostima.

 Omiljeno mesto je za planinare i ribolovce sa maksimalnom dubinom preko 35 metara i nalazi se na 1678 m. nadmorske visine i do njega se dolazi jednim delom asfaltnim putem iz pravca Nikšića pa do Luke Bojovića a posle makadamskim putem koji je sasvim pristojan za svaki malo povišeni putnički automobil.

Takođe se terenskim vozilom do jezera može stići i iz pravca Veljeg Dubokog. Jezero je dobilo po kapetanu Mušoviću prisutnog i borbenog na ovim područjima za vreme turske vladavine.

Kapetanovo jezero pripada teritoriji opštine Kolašin.

Neobična kućica od kamena na putu ka Kapetanovom jezeru.

Prostrane livade podno Lukavice pravi je inspirativan raj za ispašu stoke sa privilegijom da mogu posmatrati uzvišene vrhove Velikog i Malog Žurim-a.

Kraj samog makadamskog puta opkoljen pašnjacima, kamenjarima i livadama kod Nikšićkog kiljana nalazi se crkva Sv. Ilije izrađena 2007 godine. prilozima zbratimljenih plemena Župe, Rovaca, Morače, Pipera i Zagarača Nedaleko se nalaze i drvene osmatračnice, verovatno kao potpora stočarima u pratnji svojih stada.

Tog dana naglo se vreme promenulo, makadamski put se pretvorio u rečnu bujicu pa sam odlučio da napustim auto i prepešačim do Kapetanovog jezera sa svim potrebnim stvarima za jednu noć.

Na samom ulasku sa desne strane nalazi se gazdinstvo Minić gde sam se kasnije priključio valjevskim planinarima i toploj čorbastoj večeri.

Nastavak osveženog i okupanog novembarskog popodneva protekao je uživanjem u pogledu iznad samog jezera čiju zlatnu podlogu prošaranu plavim, zelenim i crvenim limenim krovovima kućica.

Kameni sipar nametljivo preplavljuje jezerske najstrmije severne strane i sliva se direktno u dubine jezera.

Stožac okružuje jezero i sa njega se pruža potpuni pregled ostalih vrhova i samog položaja jezera u ovom kosmičkoj tišini.

Opuštena šetnja kroz kameniti pejzaž podno Brnjičkih greda do ovalnog jezera Manito ( 1.773 m.n.v ) koja se zove i Brnjičko jezero nazvano po krajoliku Brnik .

Njegova tamna zelena boja sa pravilnim ivicama obale ugnježdeno u durmitorskom flišu sa plažnim tepihom od finog rastinja nudi jednu očaravajuću magiju.

Samo Kapetanovo jezero okruženo starim i kućicama novijeg datuma ima mnoštvo mesta za kampovanje i ovo čini pravi mali raj za uživanje čija voda u sred leta dostiže temperaturu i do 18 C, doduše na samoj površini.

Noć kraj jezera je bila sablasno mirna, zvezdana prašina je zasipala terasicu na kojoj sam pokušavao uz nekoliko poleglih krava i konzervom piva da saberem neke svoje slike iz mladosti.

Aleksandar Bzdušok
Aleksandar Bzdušok
Avanturista, istraživač izgubljenih i pronađenih sećanja

Članci iz istih kategorija:

0 Comments

Pin It on Pinterest

Share This