KOMOVI. KATUNI ŠTAVNA. KUČKI KOM

Pored Prokletija i Durmitora kao treća skupina planina na samom istoku Crne Gore nalaze se fantastični masiv Komovi ne tako veliki ali svakako po visini njegovih vrhova spadaju u jedinstvene i najviše u Crnoj Gori.

A. Bzdušok 06.09.2018.
Pored Prokletija i Durmitora kao treća skupina planina na samom istoku Crne Gore nalaze se fantastični masiv Komovi ne tako veliki ali svakako po visini njegovih vrhova spadaju u jedinstvene i najviše u Crnoj Gori.

Nakon 540 km puta iz Zrenjanina preko Beograda, auto putem do Kraljeva pa Novog Pazara preko Berana do našeg današnjeg mikro cilja u Štavnima bilo nam je potrebno dobrih 10 sati uz aktivnu vožnju na smenu.

Prethodnog dana smo rezervisali smeštaj u katunima Štavna, prelepom eko naselju sa kućicama od drveta i kamena, smeštenom nedaleko od planinskog masiva Komova.

Pored Prokletija i Durmitora kao treća skupina planina na samom istoku Crne Gore nalaze se fantastični masiv Komovi ne tako veliki ali svakako po visini njegovih vrhova spadaju u jedinstvene i najviše u Crnoj Gori.
Pored Prokletija i Durmitora kao treća skupina planina na samom istoku Crne Gore nalaze se fantastični masiv Komovi ne tako veliki ali svakako po visini njegovih vrhova spadaju u jedinstvene i najviše u Crnoj Gori.

Probudili smo se veoma rano i u maglovenju kroz retku borovu i bukovu šumu krenuli ka prvom našem cilju i to Kučkom Komu koji je nešto zahtevniji i pripada najvišem i najdominantnijem delu planine.

Probudili smo se veoma rano i u maglovenju kroz retku borovu i bukovu šumu krenuli ka prvom našem cilju i to Kučkom Komu koji je nešto zahtevniji i pripada najvišem i najdominantnijem delu planine.
Probudili smo se veoma rano i u maglovenju kroz retku borovu i bukovu šumu krenuli ka prvom našem cilju i to Kučkom Komu koji je nešto zahtevniji i pripada najvišem i najdominantnijem delu planine.
Probudili smo se veoma rano i u maglovenju kroz retku borovu i bukovu šumu krenuli ka prvom našem cilju i to Kučkom Komu koji je nešto zahtevniji i pripada najvišem i najdominantnijem delu planine.

Opasani livadama i pasištima kao i objektima napravljenim od suhozida za smeštaj stoke upućujemo se ka podnožju Vasojevičkog Koma koji i deli planinarsku stazu ka Kučkom Komu.

Opasani livadama i pasištima kao i objektima napravljenim od suhozida za smeštaj stoke upućujemo se ka podnožju Vasojevičkog Koma koji i deli planinarsku stazu ka Kučkom Komu
Opasani livadama i pasištima kao i objektima napravljenim od suhozida za smeštaj stoke upućujemo se ka podnožju Vasojevičkog Koma koji i deli planinarsku stazu ka Kučkom Komu
Opasani livadama i pasištima kao i objektima napravljenim od suhozida za smeštaj stoke upućujemo se ka podnožju Vasojevičkog Koma koji i deli planinarsku stazu ka Kučkom Komu

Planinarski put vodi preko Međukomlja izmešu dva Koma, do prevoja Carina (2165 m) pa uz sipar, vrlo rastresit i oštar kamen delimično utaban i vidljiv kao smer kuda se potrebno penjati .

Opasani livadama i pasištima kao i objektima napravljenim od suhozida za smeštaj stoke upućujemo se ka podnožju Vasojevičkog Koma koji i deli planinarsku stazu ka Kučkom Komu
Opasani livadama i pasištima kao i objektima napravljenim od suhozida za smeštaj stoke upućujemo se ka podnožju Vasojevičkog Koma koji i deli planinarsku stazu ka Kučkom Komu
Opasani livadama i pasištima kao i objektima napravljenim od suhozida za smeštaj stoke upućujemo se ka podnožju Vasojevičkog Koma koji i deli planinarsku stazu ka Kučkom Komu
Opasani livadama i pasištima kao i objektima napravljenim od suhozida za smeštaj stoke upućujemo se ka podnožju Vasojevičkog Koma koji i deli planinarsku stazu ka Kučkom Komu

Nakon veličanstvenog kamenitog okrunjenog plaza izlazimo na poslednji manje više eksponirani deo uspona.

Opasani livadama i pasištima kao i objektima napravljenim od suhozida za smeštaj stoke upućujemo se ka podnožju Vasojevičkog Koma koji i deli planinarsku stazu ka Kučkom Komu

Materijal se toči niz obronke planina.

Opasani livadama i pasištima kao i objektima napravljenim od suhozida za smeštaj stoke upućujemo se ka podnožju Vasojevičkog Koma koji i deli planinarsku stazu ka Kučkom Komu
Opasani livadama i pasištima kao i objektima napravljenim od suhozida za smeštaj stoke upućujemo se ka podnožju Vasojevičkog Koma koji i deli planinarsku stazu ka Kučkom Komu

Završni uspon je potrebno dovršiti sa dodatnom pažnjom, i uz stazu vrlo često se nalaze jasno obeleženi znakovi obeleženi u vidu crvenih debljih linija u smeru bezbednog penjanja.

Završni uspon je potrebno dovršiti sa dodatnom pažnjom, i uz stazu vrlo često se nalaze jasno obeleženi znakovi obeleženi u vidu crvenih debljih linija u smeru bezbednog penjanja

Malo geografije

Sve do 1878 g se ovaj planinski masiv zvao samo Kom a nakon tog perioda se plemenskom podelom pašnjako podelili na Kučki Kom (2487 m), Ljevorečki Kom (2469 m, severni vrh Kučkog Koma) i Vasojevički Kom (2460 m), kako se i danas zovu. Od ostalih vrhova tu je i Srednji Kom (2483 m) kao i Bavan (2252 m) koji se siparom obrušava u dolinu Mođukomlja.

Završni uspon je potrebno dovršiti sa dodatnom pažnjom, i uz stazu vrlo često se nalaze jasno obeleženi znakovi obeleženi u vidu crvenih debljih linija u smeru bezbednog penjanja
Sve do 1878 g se ovaj planinski masiv zvao samo Kom a nakon tog perioda se plemenskom podelom pašnjako podelili na Kučki Kom (2487 m), Ljevorečki Kom (2469 m, severni vrh Kučkog Koma) i Vasojevički Kom (2460 m), kako se i danas zovu. Od ostalih vrhova tu je i Srednji Kom (2483 m) kao i Bavan (2252 m) koji se siparom obrušava u dolinu Mođukomlja.
Sve do 1878 g se ovaj planinski masiv zvao samo Kom a nakon tog perioda se plemenskom podelom pašnjako podelili na Kučki Kom (2487 m), Ljevorečki Kom (2469 m, severni vrh Kučkog Koma) i Vasojevički Kom (2460 m), kako se i danas zovu. Od ostalih vrhova tu je i Srednji Kom (2483 m) kao i Bavan (2252 m) koji se siparom obrušava u dolinu Mođukomlja.

Povratak sa Kučkog Koma ponovo do raskrsnice na Carini gde smo odlučili da ostatak dana prošetamo i do podnožja Bavan gde uživamo u pogledu prepuni pozitivnih utisaka u kojem uvek napominjemo da nas je opet vreme poslužilo. Ali da ne ureknemo, imamo dosta sreće ali se i prati prognoza zadnjih nekoliko dana kako bi se izbegla veća nepogoda ili dugotrajna kiša koja u slučaju penjanja po stenama može biti ozbiljna i rizična.

Sve do 1878 g se ovaj planinski masiv zvao samo Kom a nakon tog perioda se plemenskom podelom pašnjako podelili na Kučki Kom (2487 m), Ljevorečki Kom (2469 m, severni vrh Kučkog Koma) i Vasojevički Kom (2460 m), kako se i danas zovu. Od ostalih vrhova tu je i Srednji Kom (2483 m) kao i Bavan (2252 m) koji se siparom obrušava u dolinu Mođukomlja.
Sve do 1878 g se ovaj planinski masiv zvao samo Kom a nakon tog perioda se plemenskom podelom pašnjako podelili na Kučki Kom (2487 m), Ljevorečki Kom (2469 m, severni vrh Kučkog Koma) i Vasojevički Kom (2460 m), kako se i danas zovu. Od ostalih vrhova tu je i Srednji Kom (2483 m) kao i Bavan (2252 m) koji se siparom obrušava u dolinu Mođukomlja.

Put vodi nazad ka Međukomlju i sve do našeg konačišta.

VASOJEVIĆKI KOM

Novo jutro i novi planovi su da se uspenjemo na Vasojevićki Kom čiji greben prati jug jugozapad-sever severoistok.

 Ova strana nas odmah tušira sa neprekidnim usponom koji traje 1,5 sat dok nismo izbili na raskošni travnati greben koji izlazi na prevoj visine 2.250 m, sa kojeg se otvaraju perspektive ka istočnoj dolini Komova.

U jednom delu prevoja tačnije nakon mesta  “Verina previja “ nalazi se nešto ekponiraniji deo stene koju je potrebno pažljivo zaobići sa leve strane.

Vasojevićki kom zaista pruža drugačiju perspektivu i pregledan pogled na masiv Komova, Kučkim planinama, Planinicu, Prokletije, Ostrvicu i katune Štavna.

Aleksandar Bzdušok
Aleksandar Bzdušok
Avanturista, istraživač izgubljenih i pronađenih sećanja

Članci iz istih kategorija:

0 Comments

Pin It on Pinterest

Share This