Na Karpatima možete pronaći poslednje i najveće devičanske prašume u Europi. Više od polovine populacije smeđeg medveda u Evropi se nalazi na ovim prostorima. U sačuvanom prirodnom okruženju ovo je zemlja gde se može videti bizon najveći kopneni sisar. Delta Dunava je druga po veličini u Europi, posle delte Volge, najbolje je očuvana u Europi. Ona se deli na dva kraka  Čiliu i Tulču koji sadrže 3465 km² kilometara reka, rečica, bara, močvara, jezera, laguna, zaliva, mrtvaja, kanala sa jedinstvenom florom i faunom. Ova delta je pravo carstvo.

Ritualni ples Calusari je deo nematerijalne kulturne baštine i verovanja su da ovaj veoma star ples predstavlja ples sa vilama i galopiranje konja. Povezuju se mrtve duše i razne opsednutosti od mračnih i zlih sila (rusalie). Reč căluș na rumunskom jeziku znači i mali komad drveta koji se stavlja u usta i time obezbedila ritualna tišina koju poštuje celo tajno muško bratstvo.

Pročitajte iz drugih kategorija:

Pin It on Pinterest