U Finskom narodu sauna pripada svakodnevnom ritualu kao što je spavanje ili ishrana a u zemlji koja ima približno 5 miliona...

read more