Planina Bogićevica nalazi se na samoj granici i tromeđi Crne Gore, Kosova i Metohije i Albanije. Na planini Bogićevici koja je deo Prokletija – Trojanske planine, nalaze se ukupno 16 vrhova koji su viši od 2000 metara i na kojoj se nalazi Hridsko jezero jedno od najlepših ledničkih jezera ispod vrha Hridski krš. Najveći deo planine Bogićevica se nalazi na području Crne Gore.

Planina Orjen se nalazi na jugozapadu Crne Gore. Na zapadnoj strani se naslanja na granicu sa Hrvatskom, na severozapadu i severu na granicu sa Republikom Srpskom (BiH). Sa planinom Lovćen, Orjen čini planinski venac oko Boke Kotorske sa pogledom na prelepi zaliv. Od 6 vrhova, Zubački kabao je najviši vrh primorskih Dinarida sa visinom od 1894 m a centralni deo Orjena je prepun rascepkanih stena, dubokih provalija i jama.

Pročitajte iz drugih kategorija:

Pin It on Pinterest