I HAOS MOŽE BITI LEP

Uživam u danima kada na kratko napustim puste uvalice i brojanje zvezda u neverovatnim krajolicima i zamenim ih urbanim avanturama. Mirisanjem i kušanjem gradske sredine zaranjam u svet u kojem se povezujem sa istorijom, lokalnim ljudima i običajima. Neke sredine lagano tonu a neke izranjaju sa novim narodima i verovanjima.

MISLI ODGOVORNO. URBANO

Želim osetiti ritual koji je zakoračio i nagrizao zajednicu i povezao je sa meštanima u njihovoj pravoj životnoj sredini. Ponekad slobodne aktivnosti u betonskoj đžungli  mogu biti poučne lekcije koje je potrebno doživeti i naučiti. Rituali blog nisu vodič za modni stil.

Pročitajte iz drugih kategorija:

Pin It on Pinterest