U našem slučaju ipak odlučujemo da se vratimo nazad kada smo shvatili da je sunce toliko omekšalo podlogu da je sa svih...

read more